تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 270
تعداد نویسندگان 303
تعداد مشاهده مقاله 106,279
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 116,339
نسبت مشاهده بر مقاله 393.63
نسبت دریافت فایل بر مقاله 430.89
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 979
تعداد مقالات رد شده 555
درصد عدم پذیرش 57
تعداد مقالات پذیرفته شده 186
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 432
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 10
شماره جاری: دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401) - شماره پیاپی 35، اسفند 1401، صفحه 1-218