تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 282
تعداد نویسندگان 326
تعداد مشاهده مقاله 113,666
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 122,815
نسبت مشاهده بر مقاله 403.07
نسبت دریافت فایل بر مقاله 435.51
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,026
تعداد مقالات رد شده 579
درصد عدم پذیرش 56
تعداد مقالات پذیرفته شده 196
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 406
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 10
شماره جاری: دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402) - شماره پیاپی 37، مهر 1402، صفحه 1-242 

بررسی اهمیت فلسفی برهان قطری کانتور

صفحه 11-23

سید سعید میراحمدی؛ رحمان احترام خاکی


مبدأ فاعلی وحی قرآنی از نگاه متکلمان اسلامی و آراء جدید

صفحه 173-195

عزالدین رضانژاد؛ محمدباقر صداقت؛ سید علی داعی نژاد