درباره نشریه

 رشد، توسعه و پیشرفت جوامع امروزی در گرو رشد و تعالی علمی کشورهاست. از آنجا که انجام تحقیقات وانتقال یافته‌های علمی و مبادله‌ی اطلاعات علمی بین  مؤسسات علمی – پژوهشی دانشگاهها و حوزه علمیه عامل تعیین کننده‌ای در رشد و اعتلای علمی و فرهنگی کشور و زمینه‌ساز تولید علم و نهضت نرم افزاری است، از این رو مجمع عالی حکمت اسلامی در راستای تحقق اهداف پیش رو  و ارتقای پژوهش و آموزش در حوزه حکمت اسلامی اقدام به انتشار فصلنامه نموده است.