دوره و شماره: دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400) - شماره پیاپی 30، دی 1400، صفحه 1-226 
تحلیل نظام‌مند قرائتِ «ملاصدرا» از آموزۀ «معرفت نفس»

صفحه 47-68

سید محمدحسین دعائی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده


بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

صفحه 157-179

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن دوست


چیستی محاکات در میراث منطقی مسلمانان

صفحه 181-203

محمد بختیاری؛ ابوالحسن بختیاری