نویسنده = احسان ترکاشوند
بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 155-173

سیدمرتضی هنرمند؛ جمال سروش؛ احسان ترکاشوند


سیری در حیات برزخی انسان و ویژگی‌های آن با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا

دوره 2، شماره 3 - پیاپی 6 (پاییز 1394)، اسفند 1394، صفحه 149-181

احسان ترکاشوند