سیری در حیات برزخی انسان و ویژگی‌های آن با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه ملایر. ملایر. ایران

چکیده

عالم برزخ، وجه علوی عالم دنیا و همان بقای انس به دنیاست و به همین دلیل برخی از ویژگی‌های این دنیا را دارد. دنیا، برزخ و قیامت از دیدگاه ملاصدرا هر کدام مراتبی از وجود انسان‌اند. در حقیقت انسان موجودی دارای مراتب تشکیکی است؛ به‌طوری‌که مرتبه‌ی برزخ او از دنیا قوی‌تر، و مرتبه‌ قیامت او از برزخ شدیدتر است. مراتب تکامل روح انسان با حدوث جسمانی آغاز می‌شود و در ادامه، وجودی مادّی- مثالی، مثالی و در نهایت ممکن است در سیر تکامل برزخی خود به موجودی عقلی نیز تبدیل شود. ازآنجاکه ملاصدرا آغاز عالم برزخ را به‌واسطه قوّه‌ خیال می‌داند، از نظر ایشان میان قدرت و ادراک عینیت برقرار است. همین‌که انسان قدرت بر تصور و ادراک نعمت‌های بهشتی را دارد، بعینه آنها را نزد خود حاضر می‌کند و با آنها لذت می‌برد یا متألَم می‌شود. البته زمینه‌ این قدرت‌ها و ادراکات را از قبل و در عالم دنیا برای خود فراهم کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of intermediate life and its features in accordance with Mulla Sadra's theory

نویسنده [English]

  • Ihsan Torkashvand
Assistant professor and facultu member of Islamic Studies Department of Malaer University.Malayer. Iran
چکیده [English]

Intermediate world is the spiritual dimension of this world indicating some sort of familiarity with this world. That is why it has some of the features of this world. This world, the intermediate world and the next world each forms a stage of human existence. Man is in fact an existent that has graded stages, such that his intermediate world is stronger than his present world and his next world is stronger than his intermediate world. Man's evolutionary movement begins with his bodily creation, ending up in material-imaginary, imaginary and finally intellectual being. Since Mulla Sadra assumes that the intermediate world is primarily caused by imaginary faculty he says that there is oneness between power and perception. If a person is able to conceive the bounties of Paradise, he will be able to have them together with the feeling of pain or pleasure they produce. He needs however to create the grounds for such powers and perceptions beforehand when he is this world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intermediate world
  • Imagination
  • imaginary
  • intellectual
  • evolution
  • Mulla Sadra