جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

2 دانشجو دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

فلسفه به معنای عام، به حکمت نظری و عملی تقسیم می‌شود. فارابی گاهی از حکمت عملی با عنوان حکمت انسانی یا علم مدنی یاد کرده که بازتاب و امتداد حکمت نظری در افعال و رفتار انسان است. وی حکمت عملی را علمی برهانی می‌داند. با توجه به ویژگی‌های علوم برهانی و تمایز آنها از علوم غیربرهانی، می‌توان به خصوصیات حکمت عملی از نظر فارابی دست یافت؛ از جمله اینکه قضایای این علم به سبب یقینی‌‌بودن، مطابق با واقع و دارای نفس‌الامر هستند و به اعتبار انسان بستگی ندارند. در حکمت عملی برای تشکیل قیاس باید از مبادی یقینی بهره برد. قضایا و مبادی حکمت عملی از گزاره‌های خبری و گزارشی تشکیل شده‌اند، نه از گزاره‌های انشائی و انگیزشی؛ بنابراین، بایدها و نبایدها جایی در این علم ندارند. موضوع حکمت عملی، فعل ارادی انسان است که در راستای سعادت باشد. با توجه به تمام این خصوصیات باید گفت حکمت عملی، علمی حقیقی و غیراعتباری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role and Methodology of Practical Philosophy in the View of Farabi

نویسندگان [English]

 • hesam al-din sharifi 1
 • mansoure bradaran mozafari 2
 • hasan moalemi 3
1 PhD. of Islamic philosophy, University of Baqir al-Ulum
2 PhD. Student of Islamic philosophy, University of Baqir al-Ulum
3 Associate professor and faculty member of University of Baqir al-Ulum
چکیده [English]

In the general meaning of the term, philosophy is divided into theoretical and practical philosophy. Sometimes, Farabi refers to practical philosophy as ‘human philosophy’ or ‘social philosophy’. It is the extension and reflection of theoretical philosophy in the actions and behavior of the human being. He understands practical philosophy to be a science the propositions of which can be demonstrated. Keeping in mind the properties of such sciences, it is possible to understand the distinctions of practical philosophy from the point of view of Farabi. One of these is that the propositions of this science are in accordance with reality due to the fact that they are certain. They do not depend on human convention. In the practical philosophy, if one wants to form a syllogism, then it is necessary to use certain premises. The propositions of practical philosophy are reports. They are not conventional in nature. Therefore, ‘must’ and ‘must not’ have no place in this science. The topic of practical philosophy is the voluntary action of man that plays a role in his felicity. Keeping in mind all of these distinctions, it must be stated that practical philosophy is a real science, not a conventional one.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the humanities
 • practical philosophy
 • the topic of practical philosophy
 • conventional propositions
 1. فارابی، محمدبن‌محمد (1413ق). الاعمال الفلسفیة. مقدمه و تحقیق و تعلیق از جعفر آل‌یاسین. ‏بیروت: دار المناهل.
 2. ــــــــــــــــــــــ (1408ق). منطقیات فارابی (ج1-2). قم: کتابخانه آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.
 3. ـــــــــــــــــــــ (1996م). احصاء العلوم. مقدمه وشرح علی بوملحم. بیروت: مکتبة الهلال.
 4. ـــــــــــــــــــــ (1986م). کتاب الحروف. تحقیق و تعلیق محسن مهدی. بیروت: دار المشرق.
 5. ـــــــــــــــــــــ (1980م). تلخیص نوامیس در افلاطون در اسلام. تحقیق عبدالرحمن بدوی. مصر: دار الأندلس.
 6. مطهری، مرتضی (1371). مجموعه آثار (ج6). تهران: صدرا