تبیین و تحلیل تقدم و تأخر «بالحق» در اندیشه صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته کلام اسلامی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

 
از مباحث مهم و تقسیمی فلسفه، بحث «تقدم و تأخر» است که از دیرباز مورد کاوش و ارزیابی محققان فلسفه قرار گرفته است. از جمله کسانی که در این موضوع تلاش نموده و دارای نوآوری است، صدرالمتألهین شیرازی می‌باشد. از نوآوری‌های او در این بحث تقدم و تأخر به بالحق است. این قسم از تقدم و تأخر در آثار صدرالمتألهین از جهت تبیین و تفسیر مختلف است؛ زیرا او در کتاب الشواهد الربوبیه تقدم بالحق را متفاوت با تفسیر آن در آثار دیگرش مطرح نموده است. او در برخی از آثارش تقدم «بالحق» را تقدم وجود علّی بر وجود معلولی دانسته است. وی تفسیر دیگری از تقدم بالحق نیز ارائه نموده است. به این بیان که حق‌تعالی به اعتبار تجلّى وى در اسماء خویش و هم به اعتبار تنزل در مراتب شئون وجودیه خود که عبارت از وجود ممکنات است، هم متصف به تقدم و هم متصف به تأخر است و اتصاف او به تقدم و تأخر به نفس ذات اوست نه به‌واسطه امرى زائد بر ذات.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elucidation and Analysis of "Priority and Posteriority-by-Truth" in the Thought of Mullā Ṣadrā

نویسنده [English]

 • Ruholla Hosaini
Phd Student in Islamic Theology, Al-Mustafa International University.
چکیده [English]

One of the significant topics in philosophy is the discussion of "priority and posteriority," which has long been a subject of contemplation and evaluation by philosophers. Among those who have made efforts in this regard and introduced innovations is Mullā Ṣadrā Shīrāzī. One of his innovations in the concept of priority and posteriority is "by-truth." This type of priority and posteriority varies in elucidation and interpretation in the works of Mullā Ṣadrā. In his book "Al-Shawāhid al-Rubūbiyyah," he presents a unique interpretation of priority-in-truth compared to his other works. In some of his works, he considers “priority-by-truth" as the precedence of the causal existence over the existence of the effect.
He has also provided another interpretation of priority-by-truth by stating that the Almighty, with respect to His manifestation in His names as well as His descent in the hierarchical levels of His existential affairs, which are the contingent beings, is characterized by both priority and posteriority. His attribution to priority and posteriority belongs to His essence, and not to an extraneous matter beyond His essence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Priority
 • Posteriority
 • by-truth
 • Determinations
 • Mullā Ṣadrā
 1. آملى، سید حیدر (1368). نقد النقود فى معرفة الوجود (جامع الأسرار). تهران: انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
 2. امینی نژاد، علی (۱۳۹۰). آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی. چاپ دوم. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 3. ابن‌ رشد، محمدبن‌احمد (۱۳۷۷). تفسیر مابعدالطبیعه (ج2). تهران: حکمت.
 4. ابن ‌سینا، حسین‌بن‌عبد الله (۱۳۸۳). دانشنامه علائی. به تصحیح محمد معین. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
 5. ــــــــــــــــ (۱۳۷۹). النجاة من الغرق فی بحر الضلالات. به تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 6. ــــــــــــــــ (۱۳۷۶). الإلهیات من کتاب الشفاء. به تحقیق علامه حسن‌زاده آملی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 7. جامى، عبد الرحمن (1383). أشعة اللمعات، چاپ اول. قم: بوستان کتاب.
 8. ــــــــــــــــ (1370). نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
 9. حلّی، حسن‌بن‌یوسف (۱۳۶۳). الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید (ج1). قم: بیدار.
 10. حمزه فنارى، شمس‌الدین محمد (2010م). مصباح الأنس بین المعقول و المشهود. به تحقیق و تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی. بیروت: دار الکتب العلمیه.
 11. سبزواری، هادی‌بن‌مهدی (۱۳۶۹). شرح المنظومة (ج2). به تعلیق و تشریح حسن حسن زاده آملی و تحقییق مسعود طالبی. تهران: نشر ناب.
 12. سهروردی، یحیی‌بن‌حبش (۱۳۷۲). مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج1). به تصحیح هانری کربن و دیگران. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
 13. شیروانی، علی (۱۳۷۷). شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 14. صائن الدین ترکه، على‌بن‌محمد (1360). تمهید القواعد، به تحقیق و تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
 15. صدرالدین قونوى، محمدبن‌اسحاق (1381). إعجاز البیان فى تفسیر أم القرآن. به تحقیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 16. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1341). العرشیة. به تصحیح غلام‌حسین آهنی. ایران: بی‌نا.
 17. ــــــــــــــــ (۱۳۷۸). رسالة فی الحدوث، محقق: حسین موسویان، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 18. ــــــــــــــــ (1981م). الأسفار الأربعة (ج1، 2، 3و6). چاپ سوّم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 19. ــــــــــــــــ (۱۳۶۰). ‏الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة (مقدمه فارسى). با حاشیه‌نویسی ملا هادى سبزوارى. ‏چاپ دوم. مرکز نشر دانشگاهى.
 20. ــــــــــــــــ (1382). شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء (ج1 و 2). با تصحیح، تعلیق و مقدمه نجفقلی حبیبی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 21. ــــــــــــــــ (1417ق). ‏الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة (مقدمه عربی). با حاشیه‌نویسی ملا هادى سبزوارى. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
 22. ــــــــــــــــ (۱۴۲۰ق). ‏مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهین‏. چاپ دوم. تهران: حکمت‏.
 23. غزالی، محمدبن‌محمد (۱۹۹۳م). معیارالعلم فی فن المنطق. بیروت: دار و مکتبة الهلال.
 24. فارابی، محمدبن‌محمد (۱۴۰۸ق). المنطقیات للفارابی. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
 25. ــــــــــــــــ (۱۴۰۵ق). فصوص الحکم. به تحقیق محمدحسن آل یاسین. قم: بیدار.
 26. فخر رازی، محمدبن‌عمر، المباحث المشرقیة (ج1). قم: بیدار.
 27. قیصرى، داود (1375). شرح فصوص الحکم. تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.
 28. میرداماد، محمدباقربن‌محمد (۱۳۸۱). مصنفات میرداماد. با گردآوری عبدالله نورانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 29. نصیرالدین طوسی، محمدبن‌محمد (۱۳۶۷). اساس الاقتباس. به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 30. یزدان پناه، سید یدالله (۱۳۹۱)، مبانی و اصول عرفان نظری. چاپ سوم. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)