سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه علمیه قم

2 دانشجو دکتری فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل معرفتی، پرداختن به مسأله وحدت تشکیکی و وحدت شخصی است. البته این مسأله می‌تواند از زوایای متعددی مورد پژوهش واقع شود. در این مقاله، ابتدا از این موضوع سخن به میان آمده که نظریه وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، علاوه بر نظام حکمت صدرایی، در نظامات فلسفی ابن‌سینا و شیخ اشراق نیز مطرح شده است. در ادامه نیز به سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی نظر شده که محور اصلی مقاله می‌باشد.
در این مقاله، از تفاوت‌های اساسی‌ای مانند مطرح شدن واجب به عنوان وجود به شرط لا در ساحت وحدت تشکیکی و و جود « لابشرط مقسمی» در ساحت وحدت شخصی، نظام «علّی و معلولی» در ساحت وحدت تشکیکی و نظام «شأن و تشأن» در ساحت وحدت شخصی، طرح «وجوب و امکان» در ساحت وحدت تشکیکی و طرد آن در ساحت وحدت شخصی، حمل «حقیقت و رقیقت» در ساحت وحدت تشکیکی و حمل «هو هو» در ساحت وحدت شخصی و دیگر مسائل بحث شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Assessment of Philosophical Issues under the Graded and Individual Unity

نویسندگان [English]

 • meysam zanjirzan hoseyni 1
 • somayeh ziya ali nasab poor 2
1 A lecturer at Qom Seminary School.
2 A Ph.D. student of philosophy at The University of Religions and Islamic Denominations.
چکیده [English]

One of the most significant issues in epistemology is to examine the graded or individual unity from many different angles. To begin with, it is to be mentioned that not only the theory of graded or individual unity has been proposed by Sardaian theosophy, but also by Avicenna and al-Suhrawardi’s schools of philosophy. The main pivot of the essay is to critically assess the philosophical issues under the graded or individual unity.  
What has been discussed in this article are: the differences between the necessary being as the being “negatively conditioned” under graded unity and as the being "Almighty" none-conditioned as the source of division under individual unity, the system of causes and effects under graded unity and the system of states or being in a state under individual unity, putting forward the theory of necessity and contingency under graded unity and its rejection under individual unity, res and quasi res predication under graded unity and he-is-he predication under individual predication, and the like

کلیدواژه‌ها [English]

 • assessment
 • individual unity
 • graded unity
 • peripatetic philosophers
 • illumination philosophy
 • transcendental (Mulla Sadra’s theosophy)."
 1. قرآن

  1. آملی، سیدحیدربن‌علی (1368). نقد النقود. تهران: انشارات علمی و فرهنگی.
  2. ابن‌فناری، محمدبن‌‌حمزه (2010م). مصباح الانس. بیروت: دار الکتب العلمیة‏.
  3. ترکه اصفهانی، محمدبن‌حبیب‌الله (1360). تمهید القواعد. تهران: انجمن اسلامی حکمت.
  4. ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1360). قواعد التوحید. تهران: انجمن اسلامی حکمت.
  5. جامی، عبدالرحمن‌ (1393). نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
  6. سبزواری، هادی‌بن‌مهدی (1360). ‏التعلیقات على الشواهد الربوبیة. المرکز الجامعى للنشر.
  7. ـــــــــــــــــــــــ (1981م). تعلیقه الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  8. سهروردی، یحیی‌بن‌حبش (1375). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
  9. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1378). رساله فی الحدوث. تهران: حکمت اسلامی صدرا.
  10. ــــــــــــــــــــــــــــ (1360). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. مشهد: المرکز الجامعی.
  11. ــــــــــــــــــــــــــــ (1981م). الحکمۀالمتعالیه فی الاسفار الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  12. صدرالدین قونیوی، محمدبن‌اسحاق (1381). اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن. قم: بوستان کتاب.
  13. ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1381). رساله النصوص. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  14. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1430ق). نهایة الحکمة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  15. قیصری، داود‌بن‌محمود (1375). شرح فصوص الحکم. تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى‏.
  16. کاشانی، عبدالرزاق‌بن‌جلال‌الدین(1370). اصطلاحات الصوفیه. قم: انتشارات بیدار.