کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی دین
روان‌شناسی تجربه دینی

دوره 1، شماره 1 - پیاپی 1(تابستان 1393)، شهریور 1393، صفحه 37-72

مسعود آذربایجانی