کلیدواژه‌ها = ولایت
نوآوری‌‌های امام خمینی(ره) در مسأله فطرت

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 137-160

مظفر حسین بت؛ احمد عابدی