کلیدواژه‌ها = ادراک حسی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی دیدگاه صدرالمتألهین درباره ادراک حسی

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تابستان 1400، صفحه 39-60

حبیب الله خالقی؛ عباس شیخ شعاعی


2. بررسی و تحلیل رهیافت دوگانه علامه طباطبائی در ادراک حسی

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 11-32

محمود شکری