نویسنده = حسین سوزنچی
«بررسی انتقادی دین اسطوره‌ای و پیامدهای آن از منظر هراری»

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 131-151

محمد عباسی؛ حسین سوزنچی


تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 9-31

حسین سوزنچی