سیرتطور اعتباریت ماهیت در نظام فلسفی صدر المتالهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه علمیه قم

2 دانشجو دکتری فلسفه و کلام دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

یکی از اساسی­ترین مباحث فلسفه، بحث از اصالت وجود و اعتبارات ماهیت است که فهم دقیق آن می‌تواند زمینه فهم وحدت شخصی وجود را فراهم سازد. صدرالمتالهین در نظام فلسفی خویش در راستای اعتباریت ماهیت چهار مرحله را طی نموده است. در مرحله اول ایشان بنا بر فهم متعارف قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت بوده و در مرحله دوم تأصل ماهیت را در عالم خارج مطرح می‌کند. در مرحله سوم ماهیت را در خارج اعتباری دانسته و بساط ماهیت را از عالم عین برمی‌چیند و در مرحله پایانی بساط ماهیت را از عالم ذهن نیز بر چیده است. مقاله حاضر به سیر تطور ماهیت در نظام فلسفی صدرالمتالهین می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Stages of the Evolve in the Unreality of Quiddity in the Philosophical System of Sadr al-Muta’allihin

نویسندگان [English]

 • meysam zanjirzan hoseyni 1
 • somayeh ziya ali nesab poor 2
1 Professor of the Islamic Seminary of Qom.
2 Ph.D Candidate of Islamic Philosophy at the Islamic University of Religion and Denominations.
چکیده [English]

One of the most fundamental discussions of philosophy is the discussion surrounding the principality of existence and the unreal nature of quiddity. A proper understanding of this discussion can facilitate the understanding of the personal unity of existence [that the mystics believe in]. In his philosophical system, Mulla Sadra passed four stages in his belief in the unreal nature of quiddity. First, like the majority of philosophers, he believed in the principality of quiddity and the unreal nature of existence. Following this, he proposed what he called the ‘tassul’ of quiddity. Then he said that quiddity is something unreal and he negated it from the external world. In the end, he also negated the reality of quiddity from the mind. In this paper, we will better acquainted with the various stages of the belief in the reality of quiddity in the philosophical system of Mulla Sadra. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • the principality of existence
 • the principality of quiddity
 • the unreal nature of quiddity
 • the ‘tassul’ of quiddity
 • Sadr al-Din Shirazi
 1. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1386). الشواهد الربوبیه. قم: موسسه بوستان کتاب قم.
 2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1381). المبداء و المعاد. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1378). رساله فی الحدوث. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1363). المشاعر. تهران: طهوری.
 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1361). ایقاظ النائمین. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
 6. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1981م). الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة (ج1-2و5). بیروت: دار احیاء التراث العربی.