کاربرد و توجیه «نظریه ادراکات اعتباری» در تفسیر المیزان: یک تحلیل مقایسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم

چکیده

هدف این مقاله، پژوهش درباره جایگاه نظریه ادراکات اعتباری در تفسیر المیزان است. این مقاله بررسی می‌کند که علامه چگونه از نظریه ادراکات اعتباری در المیزان بهره برده و چگونه در این تفسیر، از آیات قرآن کریم برای توجیه و تحلیل این نظریه استفاده شده است. روش‌های بکاررفته در این پژوهش عبارت‏ اند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است که نظریه ادراکات اعتباری، بنیان نظری روش تفسیری علامه طباطبایی در المیزان است. همچنین از این نظریه برای تفسیر آیات قرآن کریم و از آیات الهی برای تبیین و توجیه این نظریه استفاده شده است. علامه در المیزان به بخش دوم این نظریه درباره انقسامات اعتباریات به ‏تفصیل پرداخته است. از این مقاله به‏دست می­آید که: لازم است تفسیر المیزان از منظر نظریه ادراکات اعتباری به ‏مثابه بنیان نظری علامه طباطبایی مورد پژوهش‌های مستقلی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application and justification of ‘a theory of considered perceptions’ in al-Mizan Commentary; a comparative analysis

نویسنده [English]

 • Ahmadreza Yazdani Mughaddam
Assistant professor ,faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy, Qom
چکیده [English]

This article aims at studying the place of the theory of considered perceptions in al-Mizan Commentary. It illustrates how Allama Tabatabaei has made use of this theory in his al-Mizan and how he has used Quranic verses to analyze and justify it. The method is used in research include inductive, analytic and comparative methodologies. The article claims that the theory of considered perceptions constitutes the theoretical foundation of Allama Tabatbaei’s methodology in his al-Mizan. Allama uses this theory to interpret Quranic verses just as he uses Quranic verses to justify this theory. In his al-Mizan, he deals in detail with different kinds of considerations. This article indicates that it is necessary to study al-Mizan from the perspective of the theory of considered perceptions as the theoretical basis of Allama Tabatabaei’s [exegetic methodology]

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allama Tabatabaei
 • theory of considered perceptions
 • considerations
 • al-Mizan Commentary
 • exegetic methodology
 1. قرآن کریم

  1. جوادی آملی، عبدالله (1389). رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(ج1). تنظیم و ویرایش حمید پارسانیا. چاپ چهارم. قم: اسراء.
  2. قطیفی، سیدمنیر (1414ق). الرافد فی علم الاصول: تقریرات درس آیت الله العظمی سیستانی. قم: مکتب آیت‌الله العظمی سیستانی.
  3. طباطبایی، محمدحسین  (1388). بررسی‌های اسلامی(ج1). به کوشش سید هادی خسروشاهی. چاپ دوم. قم: موسسه بوستان کتاب.
  4. ــــــــــــــــــــ (1388 الف). قرآن در اسلام.به کوشش سید هادی خسروشاهی. قم: موسسه بوستان کتاب.
  5. ــــــــــــــــــــــ (1386). شیعه در اسلام. به کوشش سیدهادی خسروشاهی. قم: موسسه بوستان کتاب.
  6. ــــــــــــــــــــــ (1362). رسائل سبعه. قم: بنیاد علمی و فکری استاد علامه سیدمحمدحسین طباطبایی؛ نمایشگاه و نشر کتاب.
  7. ــــــــــــــــــــــ  (بی­تا). اصول فلسفه و روش رئالیسم.مقدمه و پاورقی به قلم مرتضی مطهری. قم: صدرا.
  8. ــــــــــــــــــــــ (بی­تا الف). المیزان فی تفسیر القرآن(ج1-3، 7-9، 14، 16-19). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  9. مطهرى، مرتضی (1363). نقدی بر مارکسیسم. قم: صدرا.
  10. یزدانی مقدم، احمدرضا (1393). «اعتباریات اجتماعی؛ تفسیری رئالیستی». معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 5، شماره 2 (پیاپی 18)، ص5-20.

  11. ــــــــــــــــــــــ (1388). «حرکت جوهری و ادراکات اعتباری». در: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات(ج1). به اهتمام شریف لک‌زایی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.