بررسی منظر نوروفلسفه نسبت به مسأله آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه پردیس فارابی قم

3 استاد و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1

چکیده

امروزه در ادبیات فلسفی، از ماتریالیسم با عنوان فیزیکالیسم یاد می‌کنند که به دو دسته‌ حذف‌انگار و غیرحذف‏انگار تقسیم می‏شود. حذف‌انگاران درباره مسئله آگاهی معتقدند اگر به اکمال به فیزیکالیسم پایبند باشیم، آگاهی به مسئله‏ای لاینحل تبدیل نخواهد شد و مسئله خواندنِ آگاهی، به دلیل عبور از مبانی فیزیکالیستی است. نوروفلسفه از جمله نظریاتی است که تقریری حداکثری از فیزیکالیسم دارد و ازآنجاکه این مقاله درصدد بررسی دیدگاه این شاخه‌ نوین فلسفی درباره‌ مسئله آگاهی است، ابتدا رویکرد این نظریه را درباره آگاهی تبیین و سپس نقدهای وارد به آن‌ را مطرح می‌کنیم. به نظر می‌رسد با در نظر داشتنِ انتقادهای مهمی چون درونی بودن، مسئله سخت‏آگاهی، ابهام و تحقق چندگانه که بر دیدگاه معتقدان به تبیین مبتنی بر نور و فلسفه وارد می‏شود، نوروفلسفه نمی‏تواند آگاهی را به درستی تبیین کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An assessment of perspective of neurophilosophy on problem of awareness

نویسندگان [English]

 • Siamak Abdollahi 1
 • mansour nasiri 2
 • Muhammad Legenhausen 3
1 Professor
2 university
3 Professor and faculty member of Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Modern philosophical literature terms materialism as physicalism which is in turn divided into eliminative and non-eliminative. Commenting on awareness, eliminativists say that if we believe in pure physicalism, awareness will not be turned into something unsolvable and call awareness a problem so as to pass physicalist foundations. The theory of neurophilosophy are among the theories that believe in maximal physicalism. This article aims at explaining this new philosophical trend. It explains knowledge from this perspective and touches on the criticisms leveled against it. Given the important criticisms such internality, complexity of knowledge, ambiguity and multiple realization, which are raised against the theory of neurophilosophy, this theory cannot property explain the problem of awareness

کلیدواژه‌ها [English]

 • neurophilosophy
 • eliminitivism
 • awareness
 • Patricia Churchland
 • internality
 • hard problem of knowledge
 1. اوشی، مایکل (1390). مغز. ترجمه ابوالفضل حقیری. تهران: بصیرت.
 2. بلکمور، سوزان (1387). آگاهی. ترجمه رضا رضایی. تهران: فرهنگ معاصر.
 3. پیکاک، آرتور (1384). «نقشه معرفت علمی». ذهن، 6، پیاپی 23، ص119-144.
 4. تای، مایکل (1393). فلسفه آگاهی. ترجمه یاسر پوراسماعیل. تهران: حکمت.
 5. چرچلند، پاول (1393). مادی­انگاری حذفی و گرایش­های گزاره­ای. ترجمه یاسر پوراسماعیل در: پوراسماعیل، یاسر. نظریه حذف‏گرایی در فلسفه ذهن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 6. ـــــــــــــ (1391). ماده و آگاهی. ترجمه امیر غلامی. تهران: نشر مرکز.
 7. رُز، استیون (1392). شکل گیری حافظه؛ از مولکول با ذهن. ترجمه خسرو پارسا. تهران: آگه.
 8. دیویس، مارتین (1390). فلسفه ذهن. ترجمه مهدی ذاکری. تهران: حکمت.
 9. سرل، جان (1393). راز آگاهی. ترجمه سید مصطفی حسینی. تهران: نشر مرکز.
 10. مطهری، مرتضی (1389). مجموعه آثار (ج۶) (اصول فلسفه و روش رئالیسم). تهران: صدرا.
 11. مورلند، جی. پی. (۱۳۸۸). گفت وگو با جی. پی. مورلند نویسنده کتاب «شخصیت انسان و شکست ناتورالیسم»، پگاه حوزه .
 12. نیگل، تامس (1392). اینها همه یعنی چه؟. ترجمه جواد حیدری. تهران: نگاه معاصر.
 13. هاکسلی، آلدوس (1381). درهای ادراک بهشت و دوزخ. ترجمه مهناز دقیق نیا. تهران: میرکسری.
 14. هکر، پی. ام. اس. (1387). «روش­شناسی در روان‏شناسی فلسفی». اطلاعات حکمت و معرفت، 33، ص57-61.
 15. همازاده ابیانه، مهدی (1392). «پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر»، روش‌شناسی علوم انسانی، 77، ص 36-64.
 16. هیلگارد، ارنست (1371). نظریه‌های یادگیری. محمدنقی براهنی. تهران: نشر دانشگاهی.
 17. هیوم، دیوید (1380). رساله‌ای در باب طبیعت انسانی. در: حکاک، محمد. تحقیق در آراء معرفتی هیوم. تهران: مشکوة.
 18. هوپر، جودیت؛ تریسی، دیک (۱۳۷۲). جهان شگفت انگیز مغز. ترجمه ابراهیم یزدی. تهران: قلم.
 19. ون گولیک، رابرت (1393). آگاهی. ترجمه یاسر پوراسماعیل. تهران: ققنوس
 1. Chalmers, David (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2 (3), p.200-219.
 2. _____________ (2010). Character of Consciousness. Oxford: Oxford University Press.
 3. Churchland, Paul M. (1999). Matter and Consciousness : A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge: MIT Press.
 4. Churchland, Patricia S. (1986). Neurophilosophy. Cambridge: MIT Press.
 5. __________________ (1996). The hornswoggle problem. Journal of Consciousness Studies, 3 (5-6), p.402-408.
 6. Churchland, Patrocia S. & Churchland, Paul (2002). Neural worlds ans real worlds. Nature Reviews Neuroscience, 3 (11), p.903-907.
 7. Crick, Francis & Christopher Koch (1992). The problem of consciousness. Scientific American, 267, 152-60.
 8. Descartes, René (1985). The Philosophical Writings of Descartes (Vol. III). Trans. J. Cottingham, R. Stoothoff& D. Murdoch & A. Kenny. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Eccles, John (1953). The Neurophysiological Basis of Mind. Oxford: Oxford University Press.
 10. Fodor, Jerry A. (1974). Special sceince. Synthesis, 97-115.
 11. Gray, A. (2010). Whatever happened to the soul? Some theological implications of neuroscience. Mental Health, Religion & Culture, 13, 637–648.
 12. Guzeldere, Guven (1997). The Many Faces of Consciousness: A Field Guide. In N. Block, O. Flanagan & G. Guzeldere, The nature of consciousness (pp. 1-67). Cambridge: The MIT Press.
 13. Haynes, John-Dylan (2008). Unconscious determinants of free decisions in the human brain, Nature neuroscience, 1-3.
 14. James, William (1890). The principles of Psychology. New York: Henry Holt.
 15. Kim, Jaegwon  (1998). Mind in a Physical World. Cambridge: The MIT Press.
 16. Libet, Benjamin (2004). Mind time: The temporal factor in consciousness, Perspectives in Cognitive Neuroscience. Harvard University Press.
 17. _____________ (1985). Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action. The Behavioral and Brain Sciences. 8, p.529-566.
 18. Moreland, J. P. (2004). The Argument from Consciousness. In: C. Paul, & P. Moser. The Rationality of Theism (pp. 204-220). London and New York: Routledge.
 19. Murphy, Nancey (2006). Bodies and Souls, or Spirited Bodies?. Edinburgh: Cambridge University Press.
 20. Murphy, Nancey; Brown, Warren S. (2007). Did My Neurons Make Me Do It? New York: Oxford University Press.
 21. Nagel, Thomes (1974). What is it like to be a bat? Philosophical Review, 4, p.435-450.
 22. Nichols, Shaun (2006). Folk‌ intuitions on free will. Journal of Cognition and Culture, 6, p.57-86.
 23. Putnam, Hillary (1967). Psychological predictes, In: Capitan& Merrill (eds.): Art, Mind, Religion. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 24. Searl, John (1997). Reductionism and the Irreducibility of Consciousness. In N. Block, O. Flanagan & G. Giizeldere. The nature of consciousness; Philosophical Debates (pp. 451-460). Cambridge: The MIT Press.
 25. _________ (2011). The Mystery of Consciousness Continues. The New York Review of Books.
 26. Vangulick, Robert (2014). Consciousness. Retrieved 15 Jan. 2016 from: http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/.