رهیافتی به روش‌شناسی آقاعلی مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران

چکیده

نه‌تنها اندیشه فلسفی آقاعلی مدرس، بلکه روشی که او در بحث از مسائل فلسفی درپیش‌گرفته است، خارج از فضای حکمت متعالیه صدرایی نیست. بی‌گمان او فیلسوفی است که در این طرح مسئله کرده و گرچه در برخی مباحث از ملاصدرا فاصله گرفته و درصدد ترمیم یا نقد اندیشه او برآمده است، در مجموع نظامی رقیب در برابر اندیشه ملاصدرا به‌شمار نمی‌آید. درعین‌حال، تفاوت‌هایی در پاره‌ای موارد دیده می‌شود که بیشتر به روش نوع استدلال و رویکردها برمی‌گردد. ازاین‌رو، تنها می‌توان به رهیافتی دراین‌‌باره بسنده کرد و به پاره‌ای از تفاوت‌ها و رویکردها چشم انداخت. این مقاله درصدد معرفی این رهیافت است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach towards Zinoozi's methodology

نویسنده [English]

  • abolhasan ghafari
Assistant professor of philosophy and faculty member of Islamic Culture and Thoughts Academy . Qom.Iran
چکیده [English]

Not only Agha Ali Mudarris Zinoozi's philosophical thoughts lie within the framework of transcendental theosophy, but his methodology of dealing with philosophical questions also lies within that framework. Though he has posited some new philosophical problems, distancing himself from Mulla Sadra on certain questions trying to critically assess his thoughts, he is not, on the whole, a rival for Mulla Sadra. There are some differences [between the two] on certain cases, which can be reduced to the way they approach issues and present their arguments. This article aims to introduce a [new] approach based on some differences and attitudes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the sage the founder
  • transcendental theosophy
  • methodology
  • reason
  • intuition
  • revelation