وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود، سازگاری یا ناسازگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع). قم. ایران

چکیده

فلاسفه اسلامی کلی طبیعی را در خارج به وجود افراد موجود می‌دانند و از سوی دیگر، بحث اصالت وجود یا ماهیت نیز در فلسفه اسلامی مطرح است. عده‌ای پنداشته‏اند اعتقاد به وجود کلی طبیعی در خارج، فقط با اعتقاد به اصالت ماهیت سازگاری دارد؛ درحالی‌که اگر به اصالت وجود و عینیت ماهیت با وجود معتقد باشیم، جمع بین اعتقاد به کلی طبیعی در خارج با اصالت وجود سازگاری کامل دارد و فیلسوفان مشاء نیز این‌چنین می‌اندیشیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presence of Natural Universal in External World and Fundamentality of Existence; Compatibility or Incompatibility

نویسنده [English]

  • Hassan Moallemi
Baghir-al-Olum University.Qom. Iran
چکیده [English]

Muslim philosophers believe that natural universals exist in the external world with the existence of their instances. They, on the other hand, hold that fundamentality lies with existence or essence. Some are of the view that the conviction that natural universals exist in the external world is compatible only with the conviction that fundamentality lies with essence. The fact of the matter is however that the fundamentality of existence or the identicalness of essence with existence is not incompatible with the belief that natural universals exist in the external world. Peripatetic philosophers believe they are compatible

کلیدواژه‌ها [English]

  • universal
  • natural universal
  • fundamentality of essence
  • fundamentality of existence
  • sameness of existence and essence