معاد بدن پویا به سوی روح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سبزوار ، سبزوار، ایران

چکیده

فکر ثاقب و نافذ فلسفی پس از کشمکش‌های علمی، سرانجام اشاعره را در قلمرو اندیشه حکیمان امامی به انقراض کشاند و آنها را از خودنمایی بازنشاند. در عصر ما درعین‌حال که بر اثر میراث فاخر حکمت صدرایی، و متانت اخلاقی و وقار علمی حکمای متعالی، جایی برای اشعری‌گری و هم‌سنگ آن، اخباری‌گری یا اخبارگرایی باقی نمانده است، اما رسوب فکری موجب گزینش محتویات فکر اشعری از سوی برخی صاحب‌عنوان‌هاشده است. از مواضع مورد سوءاستفاده این طیف برای شبهه‌افکنی، نظریه معاد جسمانی است و در بین حکمای متعالی، حکیم مؤسس نیز هدف تحریف ‌است. توهمی که به شبهه‌انگیزی دامن زده این است که چون حکیم مؤسس درصدد درانداختن طرح نو در کیفیت معاد جسمانی، با نظریه صدرا به تقریر متفاوت برآمده، پس زمینه عنادورزی با حکمت اسلامی، فراهم است! و در این صدد حکیم معاصر جناب استاد آشتیانی نیز بر اثر نقد نظریه حکیم مؤسس مورد تعرض قرار گرفته است. بازنگری مواضع و مبانی زیربنایی حکیم مؤسس و بازخوانی رئوس نقد استاد آشتیانی بر رهیافت حکیم مؤسس، زلال حقیقت را در اختیار ما خواهد گذاشت، و ادعاهای ناصواب و بی‌پشتوانه مدعیان فلسفه‌ستیز را به مصدر احاله خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reunion of dynamic body and soul

نویسنده [English]

  • Muhammad Reza Ershadiniya
Assistant professor and faculty member of Sabzawar University, Sabzawar, Iran
چکیده [English]

After many scholarly tussles, philosophical thoughts eventually overcame Ash'arite thoughts causing their extinction among Shiite philosophers.  Though there is presently no room for Ash'arism and its equivalent, Akhbarism due to the presence of rich Sadrian heritage and its well-behaved and knowledgeable scholars, intellectual residue however causes some big names to pick up Ash'arite thoughts. Among things they exploit to create skepticisms is the issue of physical resurrection. From among the transcendental theosophists, Zynoozi, the founding theosophist is also the target of distortion. The illusion that has given rise to such skepticism is: since Zynoozi gives a new version of Sadrian physical resurrection therefore he is an easy prey, he can be easily, out of animosity, distorted. Ashtiyani, a contemporary theosophist, is criticized for being critical of Zynoozi's theory.  A review of fundamental opinions expressed by Zynoozi  and a review of the outlines of professor Ashtiyani's critique of him let us know about the truth showing that the claims made by the anti-philosophical circles are baseless

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • Zynoozi
  • the founding theosophist
  • professor Ashtiyani
  • Physical resurrection