وجود رابط و وجود محمولی از نظر آقاعلی مدرس طهرانی و علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه آموشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

وجود و موجود در یک تقسیم به وجود مستقل (وجود محمولی) و رابط تقسیم می‌شود. این تقسیم فرع بر آن است که وجود رابط، حقیقتی عینی بوده، با وجود مستقل در جامع وجود مشترک باشد. یکی از مشکلات در میان فیلسوفان این است که: اختلاف وجود رابط با وجود مستقل، نوعی است یا خیر؟ از نظر ملاصدرا، نه ‏تنها اختلاف بین‌شان نوعی است، بلکه این دو به اشتراک در لفظ واحدند، ولی درعین‏‌حال در طبیعت وجود مشترک‌اند. ما در اینجا اثبات وجود رابط را از نظر آقاعلی مدرس طهرانی و علامه طباطبایی بررسی، و جهات اشتراک و اختلاف آنها و فروعات مترتب بر آن را بازگو می‌کنیم. همچنین نشان می‌دهیم تابعان ملاصدرا، از جمله آقاعلی مدرس طهرانی در مسئلة اشتراک و عدم اشتراک وجود رابط و وجود مستقل (محمولی) با ملاصدرا همسو هستند و ادعای علامه طباطبایی مبنی بر اشتراک ذاتی این دو، با بیان ملاصدرا مبنی اختلاف ذاتی و نوعی این دو در تنافی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Copulative being and predicative being in Agha Ali Muddaris Tehrani and Allama Tabatabaei

نویسنده [English]

 • Askari Sulaymani Amiri
Associate Professor and Faculty member of Imam Khomeini Research and Education Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

Being is divided in accordance with one division into copulative and predicative, presupposing that copulative being is an objective being sharing the predicative being in terms of the common concept of 'being'. There is a controversy among philosophers as whether or not the difference between copulative being and predicative beings is real. According to Mulla Sadra,  the difference is real, with each having its own separate meaning. The present article aims at proving copulative being from the viewpoint of Agha Ali Muddarris Tehrani and Allama Tabatabaei, pointing out their differences and commonalities plus with their implications. It similarly proves that Mulla Sadra's followers, including Agha Ali Muddarris Tehrani hold the same opinion Sadra holds in regard with the difference existing between copulative being and predicative being. The opinion put forth by Allama Tabatabaei, according to which there is no substantial difference between the two, is not in harmony with Mulla Sadra's opinion based on which they are substantially different from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • copulative being
 • predicative being
 • relational being
 • Agha Ali Muddaris Tehrani
 • Allama Tabatabei
 1. زنوزی، علی‌بن‌عبدالله (1378). مجموعه مصنفات آقا علی مدرس طهرانی(ج2). تصحیح محسن کدیور. تهران: اطلاعات.
 2. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1981م). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة(ج1). بیروت: دارالتراث العربی.
 3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بی‌تا). تعلیقات، شرح حکمة الاشراق. قم: بیدار.
 4. طباطبایی، محمدحسین (1362). نهایة الحکمة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
 5. مصباح یزدی، محمدتقی (1405ق). تعلیقة علی نهایة الحکمة. قم: مؤسسة فی طریق الحق.