تأملی انتقادی در باب تعبیر «فلسفه مضاف»؟! مطالعه موردی «فلسفه سیاست»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

نوشته حاضر درصدد نشان‌دادن اختلالات مفهومی و نظری تعبیر «فلسفة مضاف» در شاخه‌های سیاسی فلسفه است. مدعای این نوشته آن است که تعبیر مزبور از سویی نتایج ناموجهی در مفهوم‌پردازی این شاخه‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر نظام آموزشی و پژوهشی شاخه‌های مزبور را در هم می‌ریزد. این نوشته برای بررسی موضوع خود به تحلیل عقلی از طریق اِسناد به داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد. نتیجه حاصل از این نوشته موجب تصحیح شناخت جامعه فلسفی ایران از مفاهیم «فلسفة سیاسی»، «فلسفة سیاست» و «فلسفة علم سیاست» می‌شود و می‌تواند به نظام آموزشی و پژوهشی شاخه‌های مزبور یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Reflection upon phrase 'philosophy of' A Case Study of Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Muhammad Pizishki
Assistant Professor and Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

The present article aims to show the conceptual and theoretical disorders which the phrase 'philosophy of' causes in the political branches of philosophy. It claims that the said phrase produces unjustified results in conceptualizing these branches on one hand and causes disorder in their research and education system on the other. To study the subject matter, it makes use of intellectual analysis through making reference to the data collected. The result obtained will correct Iranian philosophical society's understanding of 'political philosophy', 'philosophy of politics' and 'philosophy of political science' and will contribute to their research and education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of
  • political philosophy
  • philosophy of politics and philosophy of political science