چیستی فلسفه سیاسی متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

فلسفه سیاسی یکی از انواع صورت‌های اندیشه سیاسی است که از دیرباز در میان متفکران رایج بوده و مباحث و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه همواره از سوی متفکران مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. این که این دیدگاه‌ها به ویژه آنچه از سوی مهم‌ترین متفکران غربی مطرح شده است چه مقدار با مباحث فیلسوفان مسلمان قابل تطبیق و سنجش است جای تأمل، بررسی و تحقیقات بسیاری دارد که در مقاله حاضر به صورت مختصر به آن پرداخته می‌شود. ازاین‌رو مقاله حاضر در تلاش است در ابتدا ضمن ارائه بحثی مختصر درباره فلسفه سیاسی با تأکید بر دیدگاه اشتروس، به تبیین و مقایسه آن با فلسفه سیاسی متعالیه با تأکید بر آرای صدرالدین شیرازی بپردازد. برای این منظور سعی شد ضمن توجه به نقاط اشتراک و نقاط قوت این دیدگاه، وجوه تمایزش مورد بحث و توجه قرار گیرد و تلاش شود مفهوم فلسفه سیاسی متعالیه با تفصیل بیشتری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Nature of Transcendental Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Sharif Lakzaei
Assistant Professor and Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

Political philosophy is a branch of political thought that has long been common. Thinkers have always presented and discussed different views in this regard. The fact that how much these views especially those mentioned by the most important Western thinkers are comparable with the discussions posed by Muslim philosophers is a matter that is in need of much research and assessment. This article briefly deals with this issue. It tries to present political philosophy with emphasis on Strauss' rendering, comparing it with transcendental political philosophy with emphasis on MullaSadra's views. It studies the distinctions and commonalities that exist between them explaining in a rather detailed way the strengths of the latter opinion and the concept of transcendental political philosophy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political philosophy
  • transcendental political philosophy
  • MullaSadra
  • transcendental theosophy