طرحی نو در تبیین معنای حق (در دانش فلسفه حق) و تشخیص مصادیق آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تنها مفهوم صحیح حق در دانش فلسفه، حق شایستگی است. این مفهوم، هم همة موارد حق را دربرمی‌گیرد و هم مانع اندراج غیرحق زیر عنوان حق می‌شود (جامع افراد و مانع اغیار است). مفهوم شایستگی، از مقایسة انواع صاحبان حق مختار یا غیرمختار با اهداف مطلوب واقعی (غیرپنداری) یا مقاصد حرکت طبیعی‌شان و با توجه به تناسب افعالی که صاحبان حق را به هدف مطلوب یا مقصد حرکت می‌رساند، به‌دست می‌آید. عقل در برخی از موارد به‌طور مستقل قادر به شناسایی حقوق موجودات است، ولی در بیشتر موارد باید برای شناسایی حقوق موجودات و راه‌هایی که آنها را به حقشان می‌رساند، از وحی کمک بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach towards Explaining the Meaning of Right (in Legal Philosophy) and Finding out Its Instances

نویسنده [English]

  • Muhammad Husain Talibi
Associate Professor and Faculty member of Research Institute of hawzah and University
چکیده [English]

In legal philosophy the concept of 'right' if perceived correctly means nothing but 'desert'. This concept of right is inclusive (including all instances of right) as well as exclusive (excluding anything that is not an instance of right). The concept of desert is derived from the comparison of right holders (whether on free choice or on compulsion basis) to their real desired objectives or the goals of their natural movements given the proportionality of the actions that help rights holders reach their goals. In certain cases, reason can independently know about the rights of creatures but in most cases it must rely on revelation in order to know about the rights of creatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • meaning of right
  • independent right
  • subordinate right
  • Desert