انتقال‌ناپذیری و بیان‌پذیری ایده‌ها (بررسی تطبیقی دیدگاه فرگه و سرل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای فلسفه دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

"فرگه" معتقد است محتویات ذهن فرد (انطباعات حسی، احساسات، تخیلات و مانند آن) ـ که آنها را ایده می‌نامد ـ برخلاف اندیشه که امری عینی و مستقل از همه اذهان است، در ارتباط زبانی قابل انتقال نیست. مبنای استدلال وی برای اثبات انتقال‌ناپذیر‌ بودن ایده‌ها، وابستگی آنها به فاعل شناسا و خصوصی‌بودن ایده‌هاست. "سرل" در بنای نظریه افعال گفتاری، اصل بیان‌پذیری را طرح می‌نماید که به نظر می‌رسد امکان انتقال‌ناپذیری ایده را نفی می‌کند. بنا بر اصل بیان‌پذیری، «هر چه را بتوان قصد کرد، می‌توان آن را بیان کرد». به ادعای سرل، این اصل فی‌نفسه نمی‌تواند زبان خصوصی را نفی کند و نمی‌تواند بدین طریق امکان امر ‌انتقال‌ناپذیر را منتفی سازد. در این مقاله تلاش می‌کنیم این اصل را در پرتو چرخش زبانی و نتایج و لوازم معرفت‌شناختی آن بررسی کنیم. نظریه معنای سرل نشان می‌دهد که از دیدگاه وی نه فهم امر کاملاً و مطلقاً خصوصی و تبدیل آن به تجربه امکان‌پذیر است و نه در فرض امکان چنین امری می‌توان بیانی معنادار از آن عرضه کرد. بر این اساس، از نظر سرل حتی امور ذهنی نیز ـ بر خلاف آنچه فرگه معتقد بود ـ مطلقاً خصوصی و غیر قابل‌ بیان نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Are Ideas Incommunicable but Expressible? (A Comparative Study of Frege and Searle's Views)

نویسندگان [English]

 • mohammad Ali Abdollahi 1
 • laila Javadi 2
1 An associate professor and faculty member of Theology Collage of Pardis Farabi, of Tehran University
2 A PhD. student of philosophy of Theology Collage of Pardis Farabi, of Tehran University.
چکیده [English]

Frege argues that, contrary to thoughts that are concrete entities and independent of all minds, the content of an individual's mind (sense impressions, feelings, imaginations and so on) -that he calls ideas- are incommunicable in linguistic contact. His argument is that ideas depend on the knower and thus are private. In his theory of speech acts, Searle proposes the principle of expressibility which seems to refute the possibility of incommunicability of ideas. According to the principle of expressibility, "whatever can be intended can be said". Searle claims that this principle by itself does not repudiate private language and thus does not negate the possibility of the incommunicable.
In their essay, the authors try to study this principle in the light of linguistic turn, its results and epistemological implications. Searle's theory of meaning suggests that understanding of the absolute private and its being rendered into experience is not possible, and if possible, it cannot carry a meaningful expression. Accordingly, in Searle's view, even mental entities -contrary to what Frege has said- are not absolutely private and inexpressible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the principle of expressibility
 • incommunicable
 • linguistic turn
 • private language
 • Searle's theory of meaning
 • Frege
 1. سرل، جان (۱۳۸۵). افعال گفتاری. ترجمه محمدعلی عبداللهی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 2. عبداللهی، محمدعلی(۱۳۸۶). «اصل بیان‌پذیری». فلسفه، ۳۵ (۳). ص ۵-۱۴.
 3. فرگه، گوتلوب (۱۳۸۳). «اندیشه». ارغنون، ۷و۸(۲). ص ۸۷-۱۱۲.
 4. ـــــــــــــ (۱۳۶۷). «درباره معنی و مصداق». فرهنگ، 2و3 (۱). ص۲۶۳-۲۹۲.
 5. کنی، آنتونی (۱۳۹۲).معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین.ترجمه محمدرضا اسمخانی. تهران: ققنوس.
 6. موحد، ضیاء (۱۳۷۱). «نقد فرگه بر پسیکولوژیسم هوسرل». فرهنگ، ۱۱ (۲). ص ۱-۱۰.
 7. ویتگنشتاین، لودویگ (۱۳۸۰).پژوهش های فلسفی. ترجمه فریدون فاطمی. چاپ هفتم. تهران: نشر مرکز.
 8. Constant.D.(2003). “Frege’s Anti-Psychologism and the Problem of the Objectivity of Knowledge”. Locations of the Political. 2003 (15).
 9. Dummett. M. (1994). Origins of Analytic Philosophy. Harvard University Press.
 10. Frege.G.(1953). The Foundations of Arithmetica. translated by J .L .Austin .New York: Harprr and Brothers.
 11. Kannetzky.F.(2001). “The Principle of Expressibility and Private Language”. Acta Philosophica Fennica 69. 91-212.
 12. Searle, John (1979). Expression and Meaning. Cambridge: Cambridge University press.
 13.