کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی
واقع‌گرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه )

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 89-108

محمد پزشگی


بررسی نسبت اندیشه اخلاقی هیر با واقع‌گرایی اخلاقی

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، مرداد 1395، صفحه 97-117

حسن محیطی اردکانی