کلیدواژه‌ها = رجعت‌کنندگان
رجعت‌ در اهل تسنن (چالش‌ها و عوامل انکار)

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 113-132

خدامراد سلیمیان