کلیدواژه‌ها = مشهورات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه مشهورات در حکمت عملی با محوریت سخنان ابن سینا

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، تابستان 1398، صفحه 33-50

محمدعلی نوری