کلیدواژه‌ها = اعتباریت وجود
تعداد مقالات: 2
1. تبلور وحدت شخصی در نظام فلسفی شیخ اشراق

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، تابستان 1398، صفحه 9-32

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور


2. سیرتطور اعتباریت ماهیت در نظام فلسفی صدر المتالهین

دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97)، زمستان 1397، صفحه 71-83

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور