کلیدواژه‌ها = قاعده ضرورت سابق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی «اصل جهت کافی» در فلسفه لایبنیتس و مقایسه آن با «قاعده ضرورت سابق» در فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 49-72

مهدی زارعی؛ ابوالفضل کیاشمشکی