کلیدواژه‌ها = اعتباریات
تعداد مقالات: 4
1. تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 9-31

حسین سوزنچی


2. نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت‌گریِ غیرذاتی

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، بهار 1399، صفحه 39-63

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


4. کاربرد و توجیه «نظریه ادراکات اعتباری» در تفسیر المیزان: یک تحلیل مقایسه‌ای

دوره 4، شماره 1 - پیاپی 12 (بهار1396)، تابستان 1396، صفحه 31-50

احمدرضا یزدان‌مقدم