کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی علوم
تعداد مقالات: 1
1. چیستی حکمت عملی و جایگاه آن در طبقه‌بندی علوم با تکیه بر آراء فارابی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، تابستان 1399، صفحه 121-140

جواد دلپذیر