کلیدواژه‌ها = اخلاق سیاسی
اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی

دوره 2، شماره 2 - پیاپی 5 (تابستان 1394)، دی 1394، صفحه 129-151

نجمه کیخا