کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
چیستی انسان در اعلامیه حقوق بشر از منظر ملاصدرا

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 77-97

عبدالخالق فصیحی؛ عسگر دیرباز


حقوق طبیعی بشر (اشتراکات و امتیازات)

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 199-221

محمد حسین طالبی