کلیدواژه‌ها = صدور کثرت از وحدت
بررسی نحوه صدور کثرت از وحدت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 97-114

علی عباسی؛ جلال حیدری