کلیدواژه‌ها = اصل علیت
اصل علیت؛ تقریرها، بداهت و اثبات‌ناپذیری با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 141-164

محمد حسین‌زاده (یزدی)


اصل علیت و علوم انسانی

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 55-73

علی مصباح


بررسی و نقد تبیین معرفت شناختی مفاد اصل علیت از اصل استحاله تناقض

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 75-99

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی


بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، اسفند 1393، صفحه 9-34

یارعلی کرد فیروزجایی