کلیدواژه‌ها = مبادی رفتار
بررسی حقیقت اختیار انسان از منظر حضرت آیت‌الله فیاضی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 91-112

یاسر حسین پور؛ احمد سعیدی