کلیدواژه‌ها = کیفیت نزول وحی
تبیین کیفیت نزول وحی در دیدگاه ملاصدرا و پاسخ به اشکالات

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 113-131

مهدی منصوری؛ احمد واعظی