کلیدواژه‌ها = معارف وحیانی
تأملی بر «حکمت عرشی» در متون روایی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 97-120

هادی فنائی نعمت سرا