کلیدواژه‌ها = علم حقوق
هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 175-200

رضا آذریان؛ احمد واعظی؛ حمید پارسانیا