کلیدواژه‌ها = فطرت
نوآوری‌‌های امام خمینی(ره) در مسأله فطرت

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 137-160

مظفر حسین بت؛ احمد عابدی


رابطه ایمان و معرفت از منظر علامه مصباح‌یزدی

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، آبان 1396، صفحه 69-95

سیدمصطفی میرباباپور