کلیدواژه‌ها = اولی‌الاوائل
بررسی و نقد تبیین معرفت شناختی مفاد اصل علیت از اصل استحاله تناقض

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 75-99

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی