کلیدواژه‌ها = لابشرطی و بشرط لایی
بررسی انتقادی بازسازی های استدلال جرجانی بر بساطت مشتق

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 195-221

سید احمد حسینی سنگ چال