کلیدواژه‌ها = کارکردهای شخص داشتن
استدلال استمرار وجودی بر نادرستی سقط جنین از منظر اخلاقی

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 103-126

حلیمه یعقوب نژاد؛ علیرضا آل بویه