کلیدواژه‌ها = امور اعتباری
بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 51-72

محمد سربخشی


تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری