کلیدواژه‌ها = اراده
بررسی حقیقت اختیار انسان از منظر حضرت آیت‌الله فیاضی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 91-112

یاسر حسین پور؛ احمد سعیدی


برّرسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریۀ تکامل و لوازم آن

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 125-140

رضا حصاری؛ حسن معلمی؛ حسن عبدی


بررسی سازگاری موجبیت علّی و اختیار با تأکید بر ملاک‌های سه-گانه اختیار از نظر علامه

دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97)، دی 1397، صفحه 85-111

سید احمد علائی؛ محمد رضاپور