کلیدواژه‌ها = عقلانیت دینی
عقلانیت متعالی و فرایند تأثیر آن بر سبک زندگی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 47-68

سید مجید موسوی؛ محمد رضاپور