نویسنده = حسن عبدی
روش‌شناسی کاربرد پیش‌فرض‌های طبیعیِ مسائل قوای نفس در علم‌النفس صدرایی

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 153-171

جواد پارسایی؛ محمد مهدی گرجیان؛ حسن عبدی


تبیین نسبی‌گرایی اخلاقی لیزا و راهنمای آن در مقایسه با اطلاق گرایی در حکمت متعالیه

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 99-123

فاطمه حاجیلوئی؛ حسن عبدی؛ علیرضا آل بویه