نویسنده = رضیه برجیان
تأثیر فلسفه ابن‌‌سینا بر مکانیک کلاسیک

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 197-217

رضیه برجیان؛ رضا حاجی ابراهیم


جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیرش نظریه نسبیت

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 109-127

رضیه برجیان؛ علی عباسی