نویسنده = ������������������ �������� ��������
گونه شناسی مُعتبِر و بررسی خصوصیات آن‌ها از دیدگاه نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 137-154

زهرا آتشی؛ محمد جواد سلمانپور؛ محمد بنیانی