نویسنده = سید محمد موسوی
نسبت‌سنجی قولِ به اصالت وجود با معقول ثانی بودن آن

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 133-149

حمید عاشوری؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


بررسی ادله و اشکالات ترکیب اتحادی ماده و صورت (با تاکید بر حکمت صدرایی)

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 121-140

جواد پارسایی؛ سید محمد موسوی