نویسنده = ������������������ �������� ������
انتقال‌ناپذیری و بیان‌پذیری ایده‌ها (بررسی تطبیقی دیدگاه فرگه و سرل)

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 73-91

محمد علی عبداللهی؛ لیلا جوادی


بررسی انتقادهای وارد بر اشکال های دکتر مهدی حائری بر برهان وجودی محقق اصفهانی در اثبات خداوند

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 119-138

محمد علی عبداللهی؛ مهدی خیاط زاده